Follow si Like:
RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us

Compassionate Parenting cu Ian Peatey

Descriere Curs

Mulți părinți doresc să-și crească copiii într-un mod diferit de modul în care ei înșiși au fost crescuti, parinti care doresc o abordare mai placuta si plina de respect pentru parinti.
Cu toate acestea, indiferent de cât de bine intenționati suntem, există momente când copiii noștri ne scot din minti cu “NU”, “vreau” și istericale. În aceste momente, este ușor ca ei să cadă din nou in vechile obiceiuri neproductive care înrăutățesc situația – mai ales pe termen lung.
A intelege de ce copiii noștri s-ar putea comporta în aceste moduri “dificile” este o înțelegere importantă. De asemenea, trebuie să învațam cum să folosim această înțelegere pentru a crea opțiunile și alegerile prin care noi sa le oferim un spatiu de dezvoltare caracterizat de compasiune și respect.
Ian Peatey oferă un atelier de weekend pentru părinți prin care să învatam cum să dezvoltam relații mai armonioase si mai implinitoare cu copiio lor prin Comunicare non-violentă (CNV)- un model de relaționare și educare dezvoltat de dr. Marshall Rosenberg.

Scopul abordarii este de a creste gradul de constientizare asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul tău și al copiilor tăi și să ai mai multe opțiuni despre cum să răspunzi in diverse situatii. Acest lucru ar putea fi de exemplu să le spui sincer ce se întâmplă in legatura cu tine sau a asculta empatic copiii tăi. Abordarea ne invită să acordam atenție și sa sărbătorim modul în care copiii noștri contribuie la viața noastră și ne aduc bucurie și dragoste.
Ian va prezenta o serie de instrumente simple pentru a contribui la transformarea modului în care te exprimi și asculți copiii cu compasiune. El va oferi exercitii practice și va împărtăși o parte din experientele sale ca părinte. Va explora modul în care vă puteți îmbogăți interacțiunea cu proprii copii cu valori non-violente și cum să susțineti un mediu sigur, creativ și empatic, în cazul în care copiii învață si muncesc plecand de la propriile dorințe și nu din teama de pedeapsă.

Subiecte acoperite:

• Noțiuni de bază despre empatie
• Exprimarea de sine fara invinovatire sau critica
• Ingrijirea de sine ca parinte și valorile parintelui
• Incurajarea recunoștinței și a aprecierii
• Cum sa ne descurcam cu “nu”
• Disciplina fără recompense sau pedepse

Când:

7-8 noiembrie (sâmbătă și duminică: 09.30-17.00)

Unde:

Centrul Gifted Education, str Berzei 22, sector 1, harta click aici.

Pret:

390 lei, de plătit online, prin secure payu sau direct prin contul nostru – vezi mai jos
Plată directă (de preferat) in contul nostru Unicredit: sponsoriship, cu un contract puteți descărca de aici: click aici
Centrul Gifted Education
Cod fiscal: 30151382
IBAN cont în lei: RO71 BACX 0000 0008 0559 5000
Deschis la Banca Unicredit Tiriac Bank, Drumul Taberei
Detalii: Numele de sponsorizare și numele de părinte.

Înscrierea:

După plata va rugam sa ne trimiteti un email la pr {} la giftededu.ro cu numele dvs. și, desigur cursul ales, astfel încât să va trimitem confirmarea de inscriere; va mai rugam, de asemenea, sa ne trimtieti un SMS la + 40 729 029 484 și vă vom trimite înapoi o confirmare în maximim 3 zile.

Pauze:

Oferim in timpul pauzelor: gustari sanatoase (seminte, nuci, fructe), ceai și apă

Numar minim de Participanți:

8 și numar maxim de participanți: 16.

Reduceri:

 • Încurajăm participarea ambilor părinți sau a ambilor parteneri de un cuplu; astfel încât nu există o reducere de 10% (total: 700 lei): Click aici pentru plata securizata prin PayU.
 • Parintii ai caror copii au fost testate de către Centrul Gifted Education au o deducere de 10% suplimentar (total 312 lei / persoana). Click aici pentru plata securizata prin PayU.
 • Dacă părinții talentați vin în cuplu, totalul este de 625 lei. Click aici pentru plata securizata prin PayU.

Limba:

Engleza; de asemenea, se va oferi traducere pentru toti cei care au nevoie de traduceri în timpul workshop-ului.

Compassionate Parenting with Ian Peatey

  • When: 7-8th November (Saturday and Sunday: 09.30 to 17.00)
  • Where: Centrul Gifted Education, str Berzei 22, sector 1, map click here.
  • Price: 390 lei, payable online through secure payu or directly through our account – see below
  • Direct Payment (preferable) in our Unicredit account: sponsoriship, with a contract you can download from here: click here
  • Centrul Gifted Education
  • Cod Fiscal: 30151382
  • Account IBAN in lei: RO71 BACX 0000 0008 0559 5000
  • Opened with: Banca Unicredit Tiriac Bank, Drumul Taberei
  • Details: sponsorship surname and name of parent.
 • Enrolling: After the payment please drop us a line at pr {at } giftededu.ro with your name and course chosen so that we know you enrolled and also, an sms at + 0 729 029 484 and we will send you back a confirmation in maximim 3 days.
 • Breaks: We offer during the breaks: healthy snacks (seeds, nuts, fruits), tea and water
 • Minimum participants: 8 and maximum participants: 16.
 • Discounts:
 • We encourage the participation of both parents or both partners of a couple; so there is a discount of 10% (total: 700 lei): Click here for secure pay u.
 • Parents whose children have been tested by Centrul Gifted Education have an additional 10% deduction (total 312 lei/person).  Click here for secure pay u.
 • If gifted parents come in couple, the total is 625 lei. Click here for secure pay u.
 • Language: English / also support offered with some translation for those who need during the workshop

Workshop Description:

Many parents wish to bring up their children in a different way from how they themselves were raised, wanting a more enjoyable and respectful approach to parenting.

Yet no matter how well intentioned we are, there are times when our children drive us crazy with ‘NO’, ‘I want‘ and tantrums. At these times it is easy to fall back on old, unproductive habits that make the situation worse – especially in the long term.

Understanding why our children might be acting in these ‘difficult’ ways is an important insight. We also need to learn how to use this understanding to create options and choice about how we handle them in compassionate and respectful ways.

Ian Peatey offers a weekend workshop for parents to learn how to develop more harmonious and fulfilling relationships with their children through Nonviolent Communication – a model of relating and educating developed by Phd. Marshall Rosenberg.

The aim of the approach is to increase your awareness of what is going on within you and in your children and give more choice about how to respond. This might be to tell them honestly what’s going on for you or to listen empathically to your kids. The approach also invites us to pay attention to and celebrate the ways in which our children contribute to our lives and bring joy and love.

Ian will present some simple tools to help transform how you express yourself and listen to your children with compassion. He will offer practical exercises and share some of his experiences as a parent. You will explore how you can enrich your interaction with your own children with nonviolent values and sustain a safe, creative and empathic environment, where children learn and work from willingness and not from fear of punishment.

Topics covered:

 • basics of empathy
 • expressing ourselves without blame or criticism
 • parental self care and values
 • fostering gratitude and appreciation
 • dealing with ‘no’
 • discipline without rewards or punishment

Trainer

 

Ian Peatey

Ian Peatey was born in Great Britain in 1963 and has been learning and teaching Nonviolent Communication since 2001 in organisations, families and for individuals. He studied NVC with its creator, Dr. Marshall Rosenberg, and is a Certified Trainer with the international Center for Nonviolent Communication.

Ian has more than 20 years of experience as a trainer, coach and consultant and among his clients have been the European Commission, PricewaterhouseCoopers, British Telecom, Raiffeisen Bank and ING Insurance. He has worked in many different countries and in 2014 was a trainer on the NVC Intensive International Training in Germany – personally selected to the team by Marshall Rosenberg.

Ian lives in Bucharest with his wife Monica Reu, who is also an NVC trainer and well known expert on parenting. Ian has three daughters (5, 12, 23). In Romania he is vice president of the Association for Nonviolent Communication and runs open courses including SuperDad, a course dedicated to helping fathers develop close and authentic relationships with their children.


Sal Sol