Follow si Like:
RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us


Investeste in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
PROIECT: VISE – Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational – Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar
Contract POSDRU/23/2.2/G/20267
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Constanta

Conferinta de Lansare

In data de 27 Ianuarie 2011, joi, intre orele 14-17 la Colegiul National „Mihai Eminescu” Constanta – Strada Traian nr. 19 a avut loc Conferinta de lansare a proiectului POSDRU/23/2.2/G/20267, cu titlul: VISE – Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational – Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului scolar.

Proiectul transnational este implementat de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, in parteneriat cu IRSCA Gifted Education – partener national; Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro – partener transnational (Italia); Expert Italia – partener transnational (Italia); The Animation Workshop – partener transnational (Danemarca) si se inscrie in Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii pe piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.2. „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”. Perioada de implementare a proiectului este de 14 de luni, de la 01 ianuarie 2011 pana la 31 Martie 2012.

Obiectivul principal: promovarea si infiintarea de programe educationale inovative pentru a creste interesul pentru educatie si pentru a mentine in sistemul educatiei tinerii vulnerabili la abandonul scolar. Proiectul promoveaza o abordare preventiva bazata pe dezvoltarea activitatilor inovative de tipul “scoala dupa scoala” cu scopul de a crea, pentru cei expusi la abandon scolar, oportunitati pentru a-si intari abilitatile de baza (citit, socotit), pentru a dezvolta cultura personala, respectul de sine prin metode alternative, creative de invatare.

Ca efect pozitiv pe termen lung: proiectul asigura dezvoltarea si evaluarea pachetelor alternative, inovative permitand celor vulnerabili la abandonul scolar sa aiba acces la noi oportunitati care sprijina participarea lor egala la educatie. Proiectul va deschide in scoli oportunitati pentru desfasurarea de activitati variate si flexibile incat sa motiveze grupul vulnerabil in sensul educatiei si al invatarii. Prin depasirea lipsei de interes fata de metodele traditionale de educatie si de instruire, proiectul va spori participarea si mentinerea in invatamantul primar a copiilor cu un nivel de trai scazut datorita lipsei sprijinului familiei, al comunitatii. O interventie pilot bazata pe folosirea instrumentelor multimedia va fi realizata pentru a explora noi abordari preventive in educatia pre-scolara si scolara (activitati “scoala dupa scoala”).

Obiective orizontale urmarite in proiect: Egalitate de sanse; Inovatie si TIC si Abordare transnationala.

In cadrul proiectului:

  • 48 de profesori vor urma cursuri de formare (modul de pregatire de baza) in domenii precum psihopedagogia diferentiata, scrierea curriculei pentru educatie diferentiata, managementul schimbarii in scoli. Acestea vor include initierea si formarea cadrelor didactice in lucrul cu familiile copiilor si dezvoltarea unor programe de educatie a parintilor pentru promovarea interesului fata de scoala. Pregatirea profesorilor va include si un modul de pregatire tematica in animatie (desene animate pe calculator) pentru a-i sprijini in dezvoltarea metodologiilor si solutiilor inovative bazate pe resurse multimedia.
  • 6 centre multimedia teritoriale se vor dezvolta in 6 scoli primare din judetul Constanta. Centrele vor oferi activitati de tipul „scoala dupa scoala” care se adreseaza categoriei vulnerabile la abandonul scolar in ciclul primar de educatie.
  • 660 de elevi vor fi asistati prin actiuni de prevenire a fenomenului de parasire timpurie a scolii. Vor fi identificati din scolile implicate 360 de scolari (180 per an scolar), persoane vulnerabile la abandonul scolar in ciclul primar de educatie care vor urma ateliere creative “scoala dupa scoala” in centrele multimedia si 300 (150 per an scolar) in ciclul prescolar de educatie care vor urma ateliere de creatie pilot. Selectia scolarilor este bazata pe criterii bine delimitate: posibilitatile financiare reduse ale familiilor lor (elevii sunt beneficiari ai burselor sociale), recomandarile profesorilor cu privire la seriozitatea, motivatia si implicarea lor in activitatile scolare si totodata, acordul familiei.
  • O Scoala de Vara va fi realizata in perioada vacantei de vara unde vor fi implementate ateliere creative pentru productii multimedia dezvoltate in grup
  • 6 gradinite vor beneficia de transferarea si testarea abordarii preventive pusa in aplicare in cele 6 centre multimedia prin implementarea de ateliere creative pilot
  • 660 de parinti/tutori ai elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii vor fi implicati in workshop-uri in gradinitele selectionate si in cele 6 centre multimedia teritoriale
  • Se va realiza 1 retea transnationala de schimb de bune practici atat intre experti cat si in randul tinerilor atrasi de fenomenul animatiei si 1 retea locala formata din cele 6 centre multimedia pentru a sprijini politicile si masurile preventive
  • 1 platforma web se va dezvolta contribuind la dezvoltarea unei baze de date de resurse, ghiduri de formare si cele mai bune practici de utilizare a mijloacelor multimedia pentru educatie la clasa. Platforma va contribui la diseminarea productiilor multimedia la nivelul intregului mediu scolar, acestea putand deveni parte a unei strategii de formare prin mijloace la clasa, in intregul mediu scolar.

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactati la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, str. Mihai Eminescu 11, tel. 0241 611913, Fax. 0241618880, e-mail isj-cta@isjcta.ro.

La eveniment au fost invitati sa participe reprezentanti din partea conducerii M.E.C.T.S., A.M.POSDRU, O.I. POSDRU, ISJ Constanta, ai Prefecturii Constanta, ai autoritatilor locale, directorii unitatilor de invatamant implicate in proiect, experti in educatie, reprezentanti ai presei, cat si ai partenerilor proiectului.

Persoane de contact VISE – Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational – Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului scolar ID: 20267

Aliss Andreescu, manager de proiect, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, Tel. 0241 611913, Fax. 0241618880
Monica Gheorghiu, responsabil marketing, comunicare si difuzare proiect VISE, IRSCA Gifted Education, pr@giftededu.org, 0729-029484

sigla_irsca_gifted_education logo-awlogo_eilogo_unione_psd_div


Sal Sol