Ce inseamna gifted education sau educatia de excelenta
Follow si Like:
RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us

“Prin gifted education se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum. Noi promovăm omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele.”, Prof. Florian Colceag

Ce înseamnă “Gifted Education”?

Gifted education este o educaţia individualizată, centrată pe individ,
educaţia potenţialului natural, al carei concept central este “nature and nurture”- hranirea aptitudinilor si abilitatilor naturale ale copilului.
Gifted education reprezinta un program de educatie validat la nivel international cu rezultate excelente care urmareste doua directii de actiune:
1. educatia abilitatilor, aptitudinilor si potentialului fiecarui copil.
2. o educatie specializata pentru copiii cu nevoi speciale de educatie. Copiii cu nevoi speciale de educatie sunt acei copii care din motive de tip genetic, social, economic sau cultural au nevoi speciale de educatie printre care se numara si copiii cu capabili de performanta inalta, copii inzestrati si talentati.

Gifted education reprezinta o uriasa retea scolara la nivel mondial caracterizata prin promovarea celor mai bune curricule, profesori si celor mai bune practici nationale si internationale de dezvoltare a abilitatilor, aptitudinilor, talentului si potentialului natural al copiilor printr-o educatie de inalta calitate, bazata pe adaptarea stilurilor de predare si curricula la nevoile si personalitatea copilului; printr-o curricula imbogatita, mentorat, tutoring, accelerare (enrichment, mentoring, tutoring, acceleration) – un sistem de invatamant care a produs extraordinare rezultate si performante acolo unde a fost adoptat, in tarile cu o economie avansata. Gifted education nu este o educaţie elitistă, nu se adresează unui procent redus din populaţia şcolară ci, prin programele de enrichement, acceleration, tutoring şi mentoring sunt promovate, formate şi dezvoltate abilităţile naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii.

Fiecare copil este înzestrat de natură cu har şi potenţial. Gifted education este o educaţie de excelenţă care urmăreşte să descopere, să dezvolte şi să promoveze potenţialul tuturor categoriilor de copii, abilităţile, aptitudinile şi potenţialele lor naturale (conceptul „nature and nurture” – hrănirea potenţialului natural) prin intermediul unei educaţii individualizate, o curriculă de nivel internaţional, accelerare, îndrumare, mentorat, un mediu de formare armonioasă, echilibrată, şi personal talentat, cu vocaţie.

Educaţia de excelenţă este o formă a educaţiei de masă cu programe specifice orientate spre dezvoltarea abilităţilor tuturor copiilor. Această educaţie este deschisă atât la intrare cât şi la ieşire, nefăcând discriminări pe criterii legate de vârstă, sex, rasă, cultură, origine socială, avere, localizare geografică, sau orice alte criterii. Ţinând cont şi de nevoile speciale ale copiilor cu abilităţi deosebite de educaţie specializată, cadrul legislativ actual permite noi condiţii de studiu în şcoli şi grădiniţe capabile să răspundă eficient nevoilor acestora.

Gifted education urmăreşte:

  • să creeze un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale
  • să crească şi să educe indivizii pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă
  • să susţină continuitatea legăturilor de familie puternice
  • să întărească fundamentul unei vieţi sociale morale şi dezvoltarea unor relaţii naturale, armonioase între indivizi şi grupuri
  • educă copii privind protejarea şi restabilirea legăturii intime dintre om şi natură.

Gifted education îmbogăţeşte şi respectă sistemul educaţional actual. Însă prin programa să, programele, metodele şi practicile noi de predare de nivel internaţional, gifted education se identifică drept o ofertă educaţională specializată / diferenţiată.

Gifted education pune accent pe aşa numita fereastră de oportunitate în educaţie: perioada de formare a abilităţilor cognitive, sociale, afective şi estetice care este foarte scurtă şi se regăseşte la vârsta cea mai fragedă a copilului (de la câteva luni- 12 ani). Cercetări mondiale indică faptul că educaţia timpurie are o importanţă fundamentală în formarea inteligenţei, creativităţii, abilităţilor şi aptitudinilor; ele arăta că de calitatea educaţiei la o vârstă fragedă depinde evoluţia omului în întregul său: la 3 ani fiecare copil este înzestrat (“gifted”), toţi mugurii dezvoltării potenţialului său sunt activaţi: este creativ, este atent, doritor de învăţare, are simţul dreptăţii, are umor, e capabil să se concentreze, e capabil de efort susţinut, şi cel mai important, este motivat. Aceleaşi cercetări arată că la 10 ani, inteligentă şi creativitatea sunt deja formate în proporţie de 95-98%.

Noutatea este dată de introducerea unor noi tehnologii de învăţare ce sunt adaptate la personalităţile şi stilurile de învăţare ale copiilor.
Noile standarde educaţionale se bazează pe cele mai avansate cercetări de psihologie educaţională cât şi pe expertiza noastră în dezvoltarea copiilor cu potenţial. Beneficiile derivate din aceste noi standarde apar din utilizarea diferitelor experienţe rezultate din practica cât şi a diverselor arii de cercetare cu scopul de a realiza programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii copiilor care urmează acest sistem de educaţie.


Ce înseamnă “Supradotat”?

· Supradotat sau supranormal reprezintă normalul potenţialului uman atins însă de un număr redus de oameni. Acest normal cuprinde calităţi intelectuale, artistice, etice, de comunicare sau creativitate ieşite cu mult din comun

· SUPRADOTAT, adj. (despre copii) Cu calităţi intelectuale ieşite din comun – Supra + dotat (după fr. surdoue) (DEX)

· Astăzi nu există o concluzie clară asupra unei explicaţii sau definiţii exacte a conceputului de inteligenţă

· Teorii academice moderne recunosc că testele de IQ nu sunt adevărata măsură a inteligenţei şi că au diverse interpretări sau conotaţii culturale sau de limbaj.

· Cercetări continue în studiul inteligentei sugerează că există multiple forme de inteligenţă, şi nu numai forma de inteligenţă academică, care este principalul aspect măsurat într-un test IQ. Educaţia psihologică actuală recunoaşte că există multe tipuri diferite de supradotare şi în aceeaşi măsură, şi mulţi factori diferiţi de recunoaştere a acesteia, ceea ce impune o abordare inclusivă, multi-faţetată pentru identificarea unui supradotat.

În momentul actual supradotarea se defineşte folosind factori de tip IQ (coeficent de inteligenta), SQ (coeficient de spiritualitate), EQ (coeficient de sensibilitate emoţională) şi alti factori.

Folosind însă IQ-ul pentru indicarea supradotării urmatoarea curbă Gauss indică:

85 – 99 Lower normal / Normal inferior
100 – 114 Upper normal / Normal superior
115 – 129 Bright / Strălucitor
130 – 144 Gifted / Talentat
145 – 159 Highly gifted / Talent superior
160 – 180 Profoundly gifted / Profund talentat
peste 180 Genius / Geniu


Fapte

· Conform datelor publicate de cercetări recente 5-10% din populaţia lumii o reprezintă supradotaţi (ref. Roberta Braverman, the vice president of the New Jersey Association for Gifted Children), dintre aceştia diferenţiindu-se unii cu capacităţi extrem de mari (doar 2% din populaţia lumii). Conform psihologilor români, procentul celor aflaţi în topul curbei Gauss se apropie de 4% (vs. 2% la nivel mondial) din totalul populaţiei

· Ultimii 25 de ani au demonstrat că dezvoltarea economică, socială şi culturală este în directă dependenţă de dezvoltarea educaţiei copiilor supradotaţi si talentaţi şi de utilizarea capacităţilor acestora pe plan naţional ca vârf de lance în dezvoltare
· Copii supradotaţi ce nu sunt întegraţi într-un sistem iniţial educativ, ulterior economic, de management sau politic, emigrează în ţările ce le oferă şanse de afirmare. Cei ce sunt integraţi contribuie în mod esenţial la dezvoltarea locală pe toate planurile
· Istoria ne-a arătat de mai multe ori ca societatea a recunoscut valorile supradotaţilor, dar în general cu mare întârziere, uneori de zeci sau sute de ani după moartea lor
· Exemple sunt Von Neumen, Gauss, Gaulois, Mendel, Mozart, Vivaldi, Van Gogh, Da Vinci sau mai recente Ramanujan, Sidis, Eminescu
· Timpurile moderne au descoperit prin gifted education recunoaşterea şi promovarea ideilor în timp real.

Gifted Education – Concept

Trebuie să înţelegem că o alternativă educaţonală poate şi trebuie să fie orientată către principii de dotare intelectuală, nu dopare intelectuală, respectiv emancipare şi nu manipulare
În contextul aderării la Uninea Europeană, dorim să menţionăm în mod special faptul că Declaraţia de la Lisabona respectă toate principiile enunţate şi exprimate clar de zeci de ani de sistemul de educaţie “Gifted Education”
Educaţia gifted education nu vine în contradicţie, ci se suprapune şi respectă sistemul de învăţământ existent, însă se consitituie cu o curriculă, programe şi metodologii de învăţământ şi practică ce pot îmbogăţi oferta grădiniţelor, şcolilor, liceelor si universităţilor, la alegerea lor
Este momentul critic în care trebuie să înceapă şi în România un program gifted education, un sistem de educaţie orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale ale copiilor şi orientarea acestora către nevoile acute de dezvoltare naţionale şi de rezolvarea problemelor naţionale şi internaţionale
Noi avem şansa acum să dezvoltăm o alternativă educaţională orientată spre amplificarea, diversificarea, orientarea şi utilizarea calităţilor copiilor cu potenţial deosebit.
În plus, copiii cu abilităţi deosebite, neintegraţi într-un sistem educativ care să le acopere nevoile speciale de educare şi instruire, au o incidenţă crescută de risc de integrare socială sau economică, ceea ce îi transformă într-o categorie ce trebuie protejată prin măsuri educative specifice – un fapt reflectat de legislaţia mondială din domeniu.
Educaţia copiilor supradotaţi şi talentaţi a devenit „top priority” în întreaga lume. Începută ca o reacţie în lanţ după lansarea primului Sputnik, educaţia copiilor supradotaţi şi talentaţi s-a extins de la domeniul ştiinţific sau tehnologic până la leadership şi managementul de sistem social.

Situaţia Internaţională

Este important să privim cu atenţie ce au făcut celelalte ţări din lume. De cât timp şi cum au abordat subiectul copiilor supradotaţi şi cum măsoară ei rezultatul efortului făcut? Care sunt diferenţele specifice de abordare între ţări foarte dezvoltate cum ar fi USA sau ţări de nivelul României şi chiar mai puţin dezvoltate ? Şi nu în ultimul rând, important este să privim şi ce s-a facut în România…
Educaţia copiilor supradotaţi (supranormali sau gifted) se practică în toate ţările ce au dezvoltat economii funcţionale, iar în ultimii ani s-a răspândit în toată lumea. Primele centre de gifted education orientate către ştiinţe s-au dezvoltat în aproximativ acelaşi timp în SUA, China, Australia, fosta URSS, India, şi în multe ţări Europene
Există centre dedicate acestui sistem de educaţie în Austria, Spania, Croaţia, Franţa, Anglia, şi în alte ţări europene, iar programele destinate copiilor supradotaţi au pătruns în majoritatea şcolilor lumii
În SUA şi în Australia există centre de Gifted Education în fiecare stat sau regiune orientate către identificarea acestora şi către training-ul specific profilului lor intelectual. Reţeaua de unităţi dedicate gifted education pleacă de la grădiniţe până la învăţământ post universitar
Recent, în ultimii 10 ani, au trecut la dezvoltarea sistemului gifted education şi Turcia, Emiratele Arabe, Oman, Republica Sud Africană, Brunei şi alte ţări, fapt ce corelează pozitiv de asemenea cu stabilitatea lor politico-economică. În prezent astfel de centre se dezvoltă şi în alte ţări din Orientul Mijlociu, Africa, America de Sud, care nu au fost integrate în primul val de răspândire a sistemului. Europa este integrată în sistem aproape complet
Un exemplu semnificativ din spaţiul fost comunist este centrul condus de Shi Jiannong din Institute of Psychology, Chinese academy of Sciences care îşi dedică activitatea cercetării psihologice a copiilor supranormali, ce sunt de asemenea instruiţi în programe speciale.
In Europa Centrală şi de Est, se remarcă în dezvoltarea educaţei copiilor supradotaţi Serbia, Slovenia, Polonia, Ungaria, Cehia, fapt ce concordă şi cu dezvoltarea economică a acestor ţări după 1990
Din vecinii nostri geografici fosta Iugoslavie a dezvoltat centre dedicate educaţiei copiilor supradotaţi din anul 1982! Un centru reprezentativ pentru educaţia copiilor supradotaţi în aria noastră geografică este Petnica Science Center din Serbia, condus de profesorul Vigor Majic, actual ministru adjunct al educaţiei. Elevii acestui centru iniţiat în 1982 au publicat sute de articole stiinţifice în revistele de specialitate, iar centrul a fost menţinut funcţional şi finanţat inclusiv în perioada dură a războiului din Iugoslavia. Finanţarea sa este de aproximativ 1.000. 000 $ /an şi este considerată profitabilă din cauza efectului de dezvoltare economică pe care îl induce

Consultă pentru un punct de plecare în Gifted Education/ Educatia Copiilor “Gifted”, Supradotati, sau cu Abilitati Inalte:
http://www.giftededu.ro/aflu


Sal Sol